Studium v Norsku

Studuj v Norsku, cestuj po světě a buď dobrovolníkem v Africe nebo Indii!

One World Institute

One World Institute je nezisková organizace založená v roce 1970. Nabízí mimoškolní vzdělávací programy zaměřené na sociální otázky a problémy současného světa. Hlavním předmětem studia jsou sociální, ekonomické a životní podmínky v zemích třetího světa a v Evropě. One World Institute působí v 23 zemích a ve více než 168 humanitárních projektech v Africe nebo v Indii a od jeho vzniku na škole studovalo víc jak 5000 studentů.

Programy začínají dvakrát ročně, a to vždy 1. března a 1. září.

Nabídka oborů

Studenti mají na výběr mezi 2 programy (Fighting with the PoorLearn to Travel, Travel to Learn), které zahrnují studium v Norsku a Africe, cestování po Asii, Africe a Latinské Americe. Program Fighting with the Poor taktéž zahrnuje 6 měsíců dobrovolnictví v Africe nebo Indii.

1. Boj s chudobou/Fighting with the Poor (24 měsíců + 9 měsíců přípravný kurz) | LEAFLET

Tento program obsahuje dva roky plné studia, práce, cestování, dobrovolnictví a nového pohledu na život. Začneš studiem v Norsku, pak budeš cestovat po Asii nebo Africe a skončíš s 6 měsíci dobrovolnictví v Indii, nebo v Africe. V tomto programu se setkáš s mnoha výzvami, studiemi, praktickou prací, cestami, diskusemi a kolektivním životem 24/7. Budeš zápasit s problémy naší doby. Během celého programu budeš na cestách, měnit svou polohu i to, co budeš dělat. Vše podle potřeb v rámci jednotlivých částí programu.


Svět potřebuje lidi, kteří budou jednat, ukáží příklady a uvolní cestu pro mezikulturní spolupráci a hodnoty, které mohou následovat i ostatní a které mají rozhodující vliv ve prospěch všech. Prostřednictvím praktických akcí získáš pochopení a hluboký respekt vůči ostatním lidem a postavíš se proti úzkému smýšlení, nerovnosti a chudobě. Základ tvoří práce v kolektivu na skupinových zadáních. Aby si z toho mohl profitovat, musíš se angažovat a jednat s odpovědností. Díky tomu budeš nejen rozvíjet silnou spolupráci se svými spolužáky a učiteli, ale získáš i praktické zkušenosti v práci s ostatními, které ti budou užitečné po zbytek tvého života.


2. Nauč se cestovat / Learn to Traver, Travel to Learn (6 měsíců + 6 měsíců přípravný kurz) | LEAFLET


Během šesti měsíců pojedeš se svým týmem do Střední a Latinské Ameriky, aby ses dozvěděl/a o problémech dnešního životního prostředí, jeho ochraně a negativních dopadech globálního oteplování.


Myšlenkou tohoto programu je umožnit studentům získat zkušenosti a znalosti o tématech souvisejících s životním prostředím, změnou klimatu a globálním oteplováním. Hlavním cílem programu je vytvořit mezi účastníky povědomí o globálních ekologických otázkách, aby později mohli šířit informace o těchto velkých problémech současné doby.

Podmínky přijetí

Základní podmínky

Jazykové požadavky

Student musí spolu k přihlášce předložit rovněž certifikát z anglického jazyka a to buď:

Pokud nemáš ani jeden z uvedených certifikátů z anglického jazyka, kontaktuj nás.

Přijímací řízení

Na One World Institute se neskládají typické přijímací zkoušky. Pro přijetí na školu je důležitá tvá znalost angličtiny a dostatečná motivace ke studiu. Tu student vyjadřuje ve svém motivačním dopise a na osobním pohovoru se zástupcem školy v angličtině.

Deadline

Financování studia

One World Institute je nevládní nezisková organizace, z toho důvodu si studium plně hradí studenti. Škola si je však vědoma rozdílné ekonomické situace studentů (stejně jako rozdílných platových situací v evropských zemích), proto nabízí studentům tzv. Pre-course v délce 6 až 9 měsíců, během kterého si mohou vydělat peníze na pokrytí studia a cestování (pre-course je možné provádět především v Norsku, Dánsku, Švédsku nebo v jiných evropských zemích).

Typy práce během Pre-course

V průběhu celého programu je ubytování a strava hrazena z financí z Pre-course.

Pozn..: Tímto způsobem si nemůžeš vydělat peníze pro své soukromé účely, ale pouze pro účely zaplacení školního poplatku. Pokud ukončíš práci nebo školu dříve, nebudou ti vyplaceny žádné soukromé peníze.

Ostatní náklady

Povolení k pobytu a pracovní podmínky

Každý občan má po předložení platného cestovního pasu nebo občanského průkazu právo na vstup do zemí Evropské unie. Obecně platí pravidlo, že nejpozději do tří měsíců po vstupu do země musí každý podat žádost o povolení k pobytu. S povolením k pobytu vzniká i nárok na pracovní povolení.